Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010

Η διάδοση του Ευαγγελίου στον κόσμο

«Οι δυσκολίες για την πραγματοποίηση ενός τόσο μεγάλου έργου, όπως είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου στον κόσμο, ήταν τεράστιες. Οι Απόστολοι αντιμετώπιζαν σε κάθε βήμα κάποιο πόλεμο, όλοι οι δρόμοι ήταν γεμάτοι βράχια και γκρεμνούς και δεν υπήρχε γωνία που θα μπορούσε κανείς να ξαποστάση. Όλα τα σπίτια κι όλα τα λιμάνια ήταν εχθρικά και αποκλεισμένα για τους Αποστόλους. Ακόμη και τ' αυτιά των ανθρώπων ήταν σφραγισμένα για να μην ακούσουν το λόγο του Ευαγγελίου. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο της αρνήσεως και κάτω από τέτοιες συνθήκες κατάφερναν οι Απόστολοι να ξεπερνούν τα εμπόδια, να κηρύττουν, να καταστρέφουν τα οχυρώματα των εχθρών και ν' αντέχουν αμέτρητους κινδύνους για χάρη της αλήθειας που μετέφεραν... Τη δύναμη όμως για να ενεργούν με τον τρόπο αυτό τους την έδωσε ο Κύριος που τους είπε "Εγώ μεθ' υμών ειμι". Αυτός τους άνοιγε το δρόμο και εξαφάνιζε τα εμπόδια. Αυτός τακτοποιούσε τα πάντα κι έδινε λύσεις σ' όλες τις δυσκολίες».