Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Ο Υιός του Θεού είναι Θεός

Όταν ο Ναθαναήλ είπε: «Συ είσαι ο Υιός του Θεού», ο Χριστός απάντησε: «Επειδή σου είπα, ότι σε είδα κάτω από τη συκιά, πιστεύεις; Θα δης μεγαλύτερα από αυτά». Ο μεν Πέτρος που, έπειτα από τόσα θαύματα και διδασκαλία, ομολόγησε «Συ είσαι Υιός του Θεού», μακαρίζεται από τον Χριστό, διότι δέχθη­κε από τον Πατέρα την αποκάλυψη αυτή. Ενώ ο Ναθαναήλ, αν και είπε το ίδιο πριν δη θαύματα και πριν διδαχθή όπως ο Πέτρος, δεν άκουσε κανένα μακαρισμό, αλλά και σαν να μην είπε όσο θα έπρεπε να πη, άκουσε ότι θα δη μεγαλύτερα. Για ποιο λόγο λοιπόν; Διότι είπαν βέβαια τα ίδια λόγια και ο Πέτρος και ο Ναθαναήλ, αλλά όχι με την ίδια έννοια ο καθένας. Ο μεν Πέτρος τον ομολόγησε Υιό του Θεού, ως Θεόν αληθή, ο δε Ναθαναήλ ως άνθρωπο μόνο. Από που φαίνεται αυτό; Από τα λόγια που είπε κατόπιν. Λέγοντας δηλαδή «συ είσαι ο Υιός του Θεού», πρόσθεσε: «Συ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Ο Υιός όμως του Θεού δεν είναι του Ισραήλ μόνο βασιλεύς, αλλά και της οικουμένης ολόκληρης.(Άγ. Ιωάν. ο Χρυσόστομος)