Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Παναγία των Οὐρανών Σαλματοβρουκίου

Στην Πόλη, όταν επιδιορθώνονται τα καλντερίμια, οι δρόμοι ψηλώνουν, γιατί το καινούργιο τοποθετείται πάνω στο παλιό, κι᾽ αυτὸς είναι ο λόγος που η αυλόθυρα, στην Παναγία Κυρία των Ουρανών που γιορτάζει τον Δεκαπενταύγουστο, είναι τώρα μισοχωμένη.
Δυστυχώς ο ναὸς όσο και το σχολείο και τα άλλα κτίσματα μέσα στον περίβολο, όπως και το ρωμαίικο σχολείο απέναντι είναι σε κακὴ κατάσταση.
Το προσωνύμιο «Κυρία των Ουρανών» ερμηνεύεται ώς εξελληνισμένη απόδοση της αρμενικής λέξης «Τακαβόρ» ἡ «Τακουαράν».
Έτσι αποκαλούν οι Αρμένιοι την Παναγία και όπως ο παλιὸς ναὸς ανήκε σε οικογένεια ευγενών απὸ την Αρμενία, η ονομασία άλλαξε και έγινε «Το Κορώνης» κι᾽ αργότερα «Κυρία των Ουρανών».
Το συγκρότημα φροντίζει σήμερα ο Βασίλης Τραπζάνογλου με την γυναίκα του Μαριάνθη. Ο Τραπεζούντιος Τραπζάνογλου, που είναι επίτροπος της εκκλησίας, σαράντα χρόνια συνεχώς, θυμάται την εποχὴ που στην ενορία υπήρχαν πενήντα οικογένειες. Τώρα έχει απομείνει μόνον η δική του.
Η εκκλησία είναι ξυλόστεγη και το κεντρικὸ κλίτος θολωτό. Έχει ωραίο τέμπλο και στο αριστερὸ κλίτος υπάρχει αγίασμα της Αγίας Κυριακής. Το αγιασματάρι είναι μαρμάρινο με δύο κρουνούς, φέρει εγχάρακτο σταυρὸ και την επιγραφὴ «Αγίασμα της Αγίας Κυριακής» και πιὸ κάτω «Αφιέρ. Λ. Τοπτσόγλου 1959».