Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

O Όσιος Βαρλαάμ «ὁ ἐν Χουτινῇ»
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον βίο του Οσίου.