Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Οι Άγιοι 150 Ρήτορες

Αυτοί πίστεψαν στον Χριστό δια της Αγίας Αικατερίνης και μαρτύρησαν δια πυρός.


Η Αγία ΒασίλισσαΑυτή ήταν σύζυγος του βασιλιά Μαξεντίου,που πίστεψε στον Χριστό δια της Αγίας Αικατερίνης και μαρτύρησε δια αποκεφαλισμού.

Οι Άγιοι 670 ΜάρτυρεςΜαρτύρησαν δια ξίφους.Ο Άγιος Πορφυρίων (ή Πορφύριος) ο Στρατηλάτης και οι 200 Στρατιώτες τουΜαρτύρησαν δια ξίφους.