Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Ο Όσιος Βασίλειος
Τη μνήμη του βρίσκουμε μόνο στον Παρισινό Κώδικα 1578 χωρίς κάποια άλλη προσθήκη.


Το Άγιο Νήπιο
Το άγιο αυτό νήπιο,ρωτήθηκε από τον έπαρχο ποιο Θεό πιστεύει και απάντησε θαυματουργικά με καθαρή φωνητική άρθρωση,τον Χριστό.Τότε αμέσως αποκεφαλίστηκε.(Αυτό συνέβη όταν ο Άγιος Ρωμανός είπε στον ηγεμόνα Ασκληπιάδη,ότι και τα παιδιά ακόμα γνωρίζουν ότι τα είδωλα δεν είναι θεοί).