Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Ο Όσιος Ιουστίνος
Απεβίωσε ειρηνικά.Ο Άγιος Σακ ο Πέρσης


Ο Άγιος αυτός,άγνωστος στους Συναξαριστές,βρίσκεται στον Παρισινό Κώδικα 1578 χωρίς υπόμνημα.Ίσως να είναι ο ίδιος με τον μάρτυρα Σάκτο πού γιορτάζεται την 25η Ιουλίου.

Ο Όσιος Ιωάννης ο Δερμοκαΐτης

Η μνήμη του αναφέρει στον Συναξαριστή Delehaye τη σημείωση ότι ασκήτευσε στον Όλυμπο της Βιθυνίας.Πρόκειται για τον Ιωάννη τον μοναχό πού υπήρξε (919-944) γνωστός για την αγιότητα της ζωής του επί Ρωμανού του Λεκαπηνού,πού ο αυτοκράτορας αυτός,μετά την πτώση του,έστειλε σφραγισμένη επιστολή σ'αυτόν τον Ιωάννη και εξομολογείτο τις αμαρτίες του.Η Αγία Hilda (Βρεταννίδα)

Λεπτομέρειες για τη ζωή αυτής της αγίας της ορθοδοξίας,μπορεί να βρει ο αναγνώστης στο βιβλίο "Οι Άγιοι των Βρετανικών Νήσων",του Χριστόφορου Κων.Κομμοδάτου,επισκόπου Τελμησσού,Αθήναι 1985.