Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Ο Άγιος Ρωμανός

Έζησε στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ.Επειδή ο έπαρχος Αντιοχείας Ασκληπιάδης φώναζε και βλασφημούσε κατά του Ιησού Χριστού,η πιστή καρδιά του Ρωμανού πήρε φωτιά από Ιερή αγανάκτηση εναντίον του.Και κάποια μέρα, καιροφυλάκτησε τη στιγμή που ο έπαρχος θα έμπαινε στο ναό των ειδώλων και του είπε κατά πρόσωπο:"τα είδωλα δεν είναι θεοί". Οργισμένος ο ειδωλολάτρης άρχοντας,διέταξε και έκοψαν τη γλώσσα του Ρωμανού.Αλλά ο Θεός με θαύμα,διατήρησε τη λαλιά στο Ρωμανό και χωρίς τη γλώσσα του.Έτσι όταν τον έκλεισαν στη φυλακή κήρυττε τον Χριστό στους δεσμοφύλακες.Οι ειδωλολάτρες,επειδή δεν μπορούσαν να αντέξουν σ'αυτά τα θαύματα,έπνιξαν τον γενναίο μάρτυρα (το 304 μ.Χ.). Αλλά η αλήθεια δεν πνίγεται.Αντίθετα οι διωγμοί επιταχύνουν τον θρίαμβο της.Και δεν πέρασαν πολλοί αιώνες και τα είδωλα έπεσαν σ'όλη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία,κατά τον αληθινό λόγο του Ρωμανού,που φωνάζει και στην εποχή των σύγχρονων ειδώλων,ότι "τα είδωλα δεν είναι θεοί".

Απολυτίκιο.Ήχος α’.Χορός Αγγελικός.
Δυάς η ευκλεής,των κλεινών Αθλοφόρων,εδόξασε λαμπρώς,την Αγίαν Τριάδα,ο Πλάτων ο ένδοξος,Ρωμανός τε ο ένθεος,εναθλήσαντες και τον εχθρόν καθελόντες,όθεν πάντοτε, υπέρ ημών δυσωπούσι,τον μόνον Φιλάνθρωπον.

Κοντάκιον.Ήχος δ’.Επεφάνης σήμερον.
Ως αστέρα μέγιστον,η Εκκλησία,Ρωμανέ πανεύφημε,σε κεκτημένη αληθώς,φωταγωγείται τοις άθλοις σου,την φωτοφόρον δοξάζουσα μνήμην σου