Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Ο Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης

Αυτός ήταν από την Κυνουρία και ασκήτευε στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους.
Απεβίωσε ειρηνικά και αργότερα το Ιερό του λείψανο ανέβλυσε μύρο.Την ήμερα αυτή γιορτάζεται η κοίμηση του Οσίου αυτού,ενώ την 7η Μαΐου η εύρεση των τιμίων λειψάνων του.

Απολυτίκιο.Ήχος δ’.Ταχύ προκατάλαβε.
Σοφίας τω άνθρακι,αποκαθάρας τον νουν το νάμα εξέπιες,της αιωνίου ζωής,βιώσας ως άγγελος,όθεν αεί βλυστάνεις,το αλλόμενον ύδωρ,πράξει και θεωρία,καταρδεύων τον κόσμον.Διό σε ανευφημούμεν,Νείλε Πατήρ ημών Όσιε.

Κοντάκιον.Ήχος πλ.δ’.Τη υπερμάχω.
Τας φρυγανώδεις των παθών των εκ του σώματος,επαναστάσεις τιμητικώς Νείλε Μακάριε, εν αγρύπνω σου συνέκοψας ικεσία,αλλά ως έχων παρρησίαν προς τον Κύριον,εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον,ίνα κράζω σοι,Χαίροις Πάτερ παγκόσμιε.