Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Οι Άγιοι 150 Μάρτυρες ΣτρατιώτεςΑυτοί πίστεψαν δια του Αγίου Αζή στον Χριστό και μαρτύρησαν δια ξίφους.Οι Αγίες Μάννα και ΘυγατέραΉταν σύζυγος και κόρη του έπαρχου Ακυλίνου,που πίστεψαν στον Χριστό δια του Αγίου Αζή και μαρτύρησαν δια ξίφους.


Οι Άγιοι 12 Μάρτυρες Στρατιώτες


Μαρτύρησαν δια ξίφους,ίσως την εποχή των πιο πάνω 150 Αγίων μαρτύρων στρατιωτών.Οι Άγιοι Άνθιμος,Θαλλελαίος,Χριστόφορος,Ευφημία και τα παιδιά τους και Παγχάριος


Δεν βρίσκουμε κανένα στοιχείο για τη ζωή τους και το μαρτύριο τους.Ο Όσιος Βαρλαάμ ηγούμενος του Σπηλαίου (Ρώσος,+ 1065)Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τον Βίο του Αγίου.