Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

Ο Όσιος Πινούφριος

Μέγας ασκητής στην Αιγυπτιακή έρημο,Ιερέας και ηγούμενος κοινοβίου κοντά στην πόλη Πανεφώ.Επειδή δεν ήθελε τιμές,εγκατέλειψε τη Μονή του και με λαϊκή ενδυμασία κατέφυγε στη Μονή Ταβεννησιωτών και υπηρετούσε όπως ο τελευταίος υπηρέτης.Μετά τρία χρόνια όμως,τον γνώρισε κάποιος μαθητής του και επανήλθε στη Μονή του.Αλλά και πάλι για τους ίδιους λόγους την εγκατέλειψε και πήγε στην Παλαιστίνη και έπειτα ξαναγύρισε στη Μονή του,όπου με πλήρη ταπεινοφροσύνη αφού έζησε απεβίωσε ειρηνικά. Λόγοι του οσίου αυτού,σώζονται στον Ευεργετινό.


Ο Όσιος Ναθαναήλ

Ασκητής με τον όποιο ασχολείται ο Παλλάδιος στο Λαυσαϊκό,αφηγούμενος τα παράδοξα της ζωής του.Έζησε 37 χρόνια μέσα στο κελί του,χωρίς να βγει καθόλου,παρά τις παγίδες του δαίμονα να τον αποσπάσει από την καλύβα του.Απεβίωσε ειρηνικά.
Ο Όσιος Μωυσής

Άγνωστος στον Συναξαριστή του Αγίου Νικόδημου και τα έντυπα Μηναία.Η μνήμη του με σύντομο υπόμνημα αναφέρεται στον Παρισινό Κώδικα 1621,οπού λέγεται ότι ήταν από την πόλη Φάρα.Σε μικρή ηλικία έγινε μοναχός και έζησε 85 χρόνια ασκούμενος πάνω σ' ένα όρος,μέσα σε μια σπηλιά, με αυστηρή νηστεία και προσευχή.Βάδισε με θεοπρέπεια τον ασκητικό δρόμο και απεβίωσε ειρηνικά.