Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Ο Άγιος Πέτρος Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας

Συνδύαζε θερμότατο ζήλο και ανώτερη λαμπρή μόρφωση.Και γρήγορα κατέλαβε σπουδαία θέση στην εκκλησία της Αιγύπτου,αφού διαδέχτηκε τον αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρείας Θεωνά.Το έτος 306 μ.Χ. προήδρευσε σε Σύνοδο πού καταδίκασε και καθήρεσε τον επίσκοπο Λυκοπόλεως Μελέτιο. Αλλά αυτός για να εκδικηθεί τον Πέτρο τον κατάγγειλε στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό Γαλέριο, όταν αυτός κήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών.Τότε ο ευσεβής αρχιεπίσκοπος, έδειξε τη μεγάλη και λαμπρή διαγωγή του.Προκειμένου να συλληφθεί από τον έπαρχο Αλεξανδρείας, κάλεσε τους πιο άξιους πρεσβυτέρους της αρχιεπισκοπής του,τον Αχιλλά και τον Αλέξανδρο.Τους ανήγγειλε ότι έφτασε το τέλος του και όρισε διαδόχους του. Κατόπιν,για να μη αντιληφθεί τη σύλληψη του ο χριστιανικός λαός,πού ήταν συγκεντρωμένος μπροστά στην πόρτα του,βγήκε και παραδόθηκε στους στρατιώτες από μια τρύπα, που ανοίχτηκε στο πίσω μέρος του σπιτιού του.Έπειτα τον πήγαν κρυφά στον τόπο της θανατικής εκτέλεσης,όπου τον αποκεφάλισαν τον Νοέμβριο του 311,αφού ποίμανε την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας 12 χρόνια.Από κάποιο σύγγραμμα του "περί θεότητας" διασώθηκαν μερικά κομμάτια.Σώζονται επίσης Κανόνες από τη συγγραφή του "περί Μετανοίας",που έγραψε όταν οδηγούσε στην επιστροφή χριστιανούς,που κατά τους διωγμούς δεν μπόρεσαν να μείνουν σταθεροί στην πίστη.Επίσης η ευσεβής οξυδέρκεια του Πέτρου,είχε διακρίνει τις αιρετικές τάσεις του νεαρού τότε διακόνου Αρείου και τον αφόρισε.Αλλά ύστερα τον δέχτηκε πάλι,αφού δήλωσε μετάνοια και ζήτησε δημόσια συγνώμη.

Απολυτίκιο.Ήχος γ’.Την ωραιότητα.
Της θείας γνώσεως,εύσημοι σάλπιγγες, και των της πίστεως,θεσμών εκφάντορες, Ιερομάρτυρες Χριστού,εδείχθητε τοις εν κόσμω,Κλήμη παναοίδιμε,της ζωής κλήμα εύκαρπον,και Πέτρε θεόσοφε,ευσεβών πέτρα άρρηκτε,διό ως των αρρήτων επόπται, ρύσασθε πάσης ημάς βλάβης.

Κοντάκιον.Ήχος γ’.Η Παρθένος σήμερον.
Ορθοδόξοις δόγμασι,την Εκκλησίαν φαιδρύνας, υπέρ ταύτης ήθλησας,Θεομακάριστε Πέτρε, Άρειον τον αποστάτην καταδιώξας,όθεν σου την παναγίαν μνήμην τελούντες,Ορθοδόξως εκβοώμεν,Χαίροις ω Πέτρε,η πέτρα της πίστεως.