Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Ο Άγιος Κλήμης Ιερομάρτυρας,επίσκοπος Ρώμης

Ήταν Ρωμαίος αριστοκράτης από βασιλικό γένος, γιος του Φαύστου και της Ματθιδίας.Ο Κλήμης σπούδασε όλες τις επιστήμες της ελληνικής παιδείας,αντάμωσε τον Απόστολο Πέτρο και διδάχθηκε απ' αυτόν την αληθινή πίστη και θεογνωσία,οπότε έγινε θερμός κήρυκας του Ευαγγελίου και συνέγραψε αρκετά συγγράμματα.Ο Κλήμης υπήρξε τρίτος επίσκοπος Ρώμης,αφού διαδέχθηκε τον Ανέγκλητο,περίπου το έτος 92 μ.Χ. Ποίμανε με υπέρμετρο ζήλο την Εκκλησία της Ρώμης,στα βαρεία εκείνα χρόνια των διωγμών.Συνελήφθη από το Δομετιανό και εξορίστηκε σε πόλη έρημο κοντά στη Χερσώνα.Εκεί,έδεσαν στο λαιμό του μια σιδερένεια άγκυρα και τον έριξαν στη θάλασσα, όπου παρέδωσε την αγία ψυχή του (101 μ.Χ).Αξίζει,όμως,να σημειώσουμε ότι ο Κλήμης δεν υπήρξε μόνο σοφός κατά τη γραμματική μόρφωση,αλλά ανήκε σ'αυτούς που ο Θείος Παύλος ονομάζει "σοφούς εις το αγαθόν,ακεραίους δε εις το κακόν" Συνετούς,δηλαδή,όταν κάνουν το καλό,και συγχρόνως αμέτοχους από κάθε κακό.
Απολυτίκιον.
Ο Θεός των Πατέρων ημών,ο ποιών αεί μεθ’ημών,κατά την σην επιείκιαν,μη αποστήσης το έλεός σου αφ’ημών,αλλά ταις αυτών ικεσίαις,εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών.

Κοντάκιον.Ήχος δ’.Επεφάνης σήμερον.
Εκκλησίας άσειστοι,και θείοι πύργοι,ευσεβείας ένθεοι,στύλοι ως όντες κραταιοί,Κλήμη συν Πέτρω πανεύφημοι,υμών πρεσβείαις,φρουρείτε τους άπαντας.