Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Ο Άγιος Ηλιόδωρος από τη Μαγιδώ της Παμφιλίας

Μαρτύρησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αυρηλιανού (272) στη Μαγιδώ της Παμφυλίας και όταν ηγεμόνευε στην πόλη αυτή ο Αέτιος.Ο Ηλιόδωρος λοιπόν,συνελήφθη και επειδή δεν πείστηκε να θυσιάσει στα είδωλα,στην αρχή ξέσχισαν τις πλευρές του με σιδερένια νύχια και έπειτα έκαψαν τις πληγές του με αναμμένες από ρητίνη λαμπάδες.Παρά λίγο ο Άγιος να λιποψυχήσει.Αλλά δια της προσευχής προς τον Κύριο,η ψύχη του στερεώθηκε.Ακολούθησε σειρά σκληρών και φρικτών βασανιστηρίων,αλλά η σταθερότητα της πίστης του Ηλιόδωρου δεν κάμφθηκε.Τελικά οδηγήθηκε έξω από την πόλη και εκεί υπέστη τον δι’αποκεφαλισμού θάνατο.