Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

Ο Άγιος ΑνδρέαςΉταν ασκητής και διέμενε σε κάποιο κελί κοντά στις Βλαχερνές.Επίσης ήταν συναγωνιστής του οσίου Στεφάνου του ομολογητή,που τιμούμε σήμερα.Ο Ανδρέας μαρτύρησε υπέρ των αγίων εικόνων,συρόμενος στη γη από τους εικονομάχους μέχρι θανάτου.
Ο Άγιος Πέτρος


Ήταν και αυτός ασκητής στον Όλυμπο.Φυλακίστηκε από τον Κοπρώνυμο μαζί με τον Στέφανο τον νέο,διότι προσκυνούσε τις άγιες εικόνες.Κατόπιν τον χτύπησαν μέχρι θανάτου και έτσι έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου.
Η Αγία Άννα η Οσιομάρτυς


Συμμαρτύρησε μαζί με τον Άγιο Στέφανο τον νέο,για τις άγιες εικόνες,αφού τη χτύπησαν μέχρι θανάτου.Οι Άγιοι Μάρτυρες που συμμαρτύρησαν με τον Άγιο Στέφανο τον νέο για τις άγιες εικόνες:Βασίλειος,Στέφανος,Ιωάννης ο από Λεγαταρίων ή Λεγατοκρίων,δύο Γρηγόριοι και άλλοι μάρτυρες

Η λύσσα του Κοπρώνυμου και των γύρω του δεν περιορίστηκε μόνο σε ένα θύμα.Μετά τον Στέφανο υπέστησαν βασανισμούς και θανάτους και άλλοι ομολογητές της Ορθοδοξίας.Έτσι ένας από αυτούς,ο Βασίλειος,τυφλώθηκε από τους δήμιους, εξακολουθώντας να διακηρύττει την Ορθόδοξη πίστη του,και στη συνέχεια τον σκότωσαν με κλωτσιές.Άλλος έπειτα,ο Ιωάννης ο από Λεγαταρίων εξορίστηκε στη Δαφνούσια,όπου και πέθανε από συνεχείς δαρμούς.Άλλοι δε πάλι με άλλο βάρβαρο τρόπο θανατώθηκαν ή εξορίστηκαν και περνούσαν συνεχή μαρτυρική ζωή.


Οι Άγιοι Τιμόθεος και Θεόδωρος οι επίσκοποι,Πέτρος,Ιωάννης,Σέργιος,Θεόδωρος και Νικηφόρος,οι Ιερείς,Βασίλειος και Θωμάς οι Διάκονοι,Ιερόθεος,Δανιήλ,Χαρίτων, Σωκράτης,Κομάσιος,Ευσέβιος οι Μοναχοί και Ετιμάσιος


Έζησαν στα χρόνια του Βασιλιά Ιουλιανού του Παραβάτη και κέρδισαν τα μαρτυρικά στεφάνια στην Τιθεριούπολη της Μακεδονίας.Συνελήφθησαν και διατάχθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα.Αλλά όλοι μαζί με μια φωνή,διακήρυξαν ότι θα πεθάνουν πιστοί στον βασιλιά και Σωτήρα τους Ιησού Χριστό.Και έτσι όλους τους αποκεφάλισαν (363 μ.Χ.).
Ο Άγιος Ρωμανός επίσκοπος Μακεδονίας


Η μνήμη του δεν αναφέρεται από τον Συναξαριστή του Αγίου Νικόδημου,αλλά ούτε και απ'αυτόν του Delehaye.Βρίσκεται στον Παρισινό Κώδικα 1578 σαν επίσκοπος Μακεδονίας.