Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος Νεομάρτυρας

Γεννήθηκε στην Ύδρα και ο πατέρας του ονομαζόταν Μιχαήλ,η δε μητέρα του Μαρίνα.Δεκαοκτώ χρονών έφυγε από την Ύδρα και πήγε στη Ρόδο,κοντά στον Τούρκο ηγεμόνα Χασάν Καπετάν.Εκεί ο Κωνσταντίνος παρασύρθηκε και εξισλαμίστηκε,με το όνομα Χασάν.Και για τρία χρόνια απολάμβανε μεγάλες τιμές.Αργότερα όμως,συναισθάνθηκε το ολίσθημα του και άρχισε να μετανοεί.Έκανε ελεημοσύνες και έκλαψε πικρά.Τελικά,για να εξιλεωθεί αποφάσισε να μαρτυρήσει.Βρήκε λοιπόν κάποιο πνευματικό,εξομολογήθηκε και ζήτησε την ευχή του να μαρτυρήσει.Ο πνευματικός του όμως τον απέτρεψε, διότι φοβήθηκε το νεαρό της ηλικίας του.Ο Κωνσταντίνος έκανε υπακοή,εγκατέλειψε τη Ρόδο και πήγε στην πόλη Κρίμι,κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στο Άγιον Όρος. Στην Μονή Ιβήρων,προετοιμάστηκε για το μαρτύριο και αφού πήρε την ευχή των πατέρων ήλθε στη Ρόδο.Εκεί,παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα και με θάρρος ομολόγησε τον Χριστό.Τα βασανιστήρια πού ακολούθησαν ήταν φρικτά.Τελικά τον απαγχόνισαν στις 14 Νοεμβρίου 1800.Σήμερα,στη γενέτειρα του την Ύδρα,υπάρχει λαμπρότατος Ναός στο όνομα του, όπου βρίσκεται και το ιερό του λείψανο.

Απολυτίκιο.Ήχος α’.Της ερήμου πολίτης.
Τον λαμπρόν γόνον Ύδρας και της Ρόδου το καύχημα,και Νεομαρτύρων το κλέος Κωνσταντίνον τιμήσωμεν,εν ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς,την μνήμην εκτελούντες την αυτού,ίνα λάβωμεν πλουσίαν την αμοιβήν,παρά Θεού κραυγάζοντες,δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ,δόξα τω σε ενισχύσαντι,δόξα τω εν υστέροις τοις καιροίς, σε στεφανώσαντι.