Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

Ο Άγιος Ιννοκεντίος ο Θαυματουργός πρώτος επίσκοπος Ιρκούτας (Ρώσος)Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον Βίο του Αγίου.