Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

Ο Όσιος Σίλος επίσκοπος Κορίνθου της Περσίας

Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τον Βίο του Αγίου


Ο Άγιος Πέτρος επίσκοπος Ιεροσολύμων


Άγνωστος στους Συναξαριστές και τα Μηναία.Από την Ακολουθία του στον Παρισινό Κώδικα 259φ. 229α, μαθαίνουμε ότι ήλεγξε την πλάνη των ειδώλων και υπέστη μαρτυρικό θάνατο μετά από πολλά και διάφορα βασανιστήρια.
Ο Όσιος Χαιρέμων


Δεν αναφέρεται από τα Μηναία και τον Συναξαριστή του Αγίου Νικόδημου.Αναφέρεται όμως την ήμερα αυτή από τον Παρισινό Κώδικα 1621 με σύντομο υπόμνημα,που λέει,ότι έζησε με αγνότητα και σωφροσύνη.Επίσης η ζωή του μέσα στην έρημο ήταν ασκητικότατη και έτσι απεβίωσε.Ο Άγιος Προκόπιος ο Πέρσης


Άγνωστος στους Συναξαριστές και τα Μηναία.Από την Ακολουθία του στον Παρισινό Κώδικα 259φ.229α,μαθαίνουμε ότι ήλεγξε την πλάνη των ειδώλων και υπέστη μαρτυρικό θάνατο μετά από πολλά και διάφορα βασανιστήρια.