Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

Ο Όσιος Νίκων ο "Μετανοείτε"

Καταγόταν από τον Πολεμωνιακό Πόντο και ήταν γιος μεγιστάνα.Νέος ακόμα άφησε το πατρικό του σπίτι και μόνασε. Επειδή δε τον διέκρινε Ιερός ζήλος και μεγάλο χάρισμα διδακτικότητας,γύρισε όλη την Ανατολή σαν απεσταλμένος της Μονής του κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και επαναλάμβανε τη φωνή,πού αντήχησε πρώτα στην έρημο της Ιουδαίας και κοντά στις όχθες του Ιορδάνη:"Μετανοείτε".Κατόπιν ο όσιος Νικών πήγε στην Κρήτη,όπου παρέμεινε διδάσκοντας για 20 χρόνια.Από κει πήγε στην Πελοπόννησο,όπου κατέληξε στην πόλη των Λακώνων.Εκεί κήρυξε,έκανε διάφορα θαύματα και έκτισε ναό στο όνομα του Σωτήρος Ιησού Χριστού.Η ηθική επιρροή του στους κατοίκους,υπήρξε μεγάλη.Και στη χώρα αυτή πού αγάπησε περισσότερο και από την πατρίδα του,άφησε την τελευταία του πνοή το έτος 998.

Απολυτίκιο.Ήχος γ'.Θείας πίστεως.
Χαίρει έχουσα,η Λακεδαίμων,θείαν λάρνακα,των σων λειψάνων,αναβρύουσαν πηγάς των ιάσεων,και διασώζουσαν πάντας εκ θλίψεων,τους σοι προστρέχοντας Πάτερ εκ πίστεως. Νίκων Όσιε,Χριστόν τον Θεόν ικέτευε,δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Κοντάκιον.Ήχος πλ.β’.Την υπέρ ημών πληρώσας.
Την Αγγελικήν μιμούμενος πολιτείαν,κόσμου τα τερπνά ως σκύβαλα ελογίσω,μετανοίας την τρίβον δεικνύων ημίν,θεοφόρε Νίκων Όσιε διά τούτο σε γεραίρομεν,εκτελούντες νυν την μνήμην σου,υπάρχεις γάρ αληθώς,ιαμάτων πηγή.