Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Οι Άγιοι Αντώνιος,Ζεβίνας,Γερμανός,Νικηφόρος και Μαραθώ η παρθένος


Έλαβαν όλοι τα μαρτυρικά στεφάνια στα χρόνια του Διοκλητιανού.Οι μεν τέσσερις πρώτοι αποκεφαλίστηκαν στην Καισαρεία,η δε Μαραθώ η παρθένος στη Σκυθούπολη της Κοίλης Συρίας,όπου την έριξαν μέσα στη φωτιά και κάηκε ζωντανή.

Ο Άγιος Λέων Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Είναι αυτός που επονομάστηκε Στυππής.Πατριάρχευσε στα χρόνια του βασιλιά Ιωάννη Κομνηνού τα έτη 1134-1143 κατά τον Μελέτιο (σελ.17 του Γ'τόμου).Προηγουμένως ήταν πρεσβύτερος και οικονόμος της Αγίας Σοφίας και διαδέχτηκε στον πατριαρχικό θρόνο τον Ιωάννη τον Αγαπητό.Αφού κυβέρνησε με θεοπρέπεια το ποίμνιο του,απεβίωσε ειρηνικά.


Ο Άγιος Σάββας Νιγδελής ο Σαμολαδάς,Νεομάρτυρας

Καταγόταν από τη Νίγδη της Μικράς Ασίας και μαρτύρησε για τη χριστιανική πίστη στην Κωνσταντινούπολη,αφού τον αποκεφάλισαν στις 12 Νομεβρίου 1726 στην τοποθεσία Κουτσούκ Καραμάνι.Ο λόγος της συλλήψεως του υπήρξε άφθονος των Τούρκων,διότι ο Άγιος είχε με την τίμια εργασία του,γίνει πολύ πλούσιος και ήθελαν να του αρπάξουν την περιουσία.
Ο Άγιος Νικόλας ο Νεομάρτυρας από την Ενορία των Έξι Μαρμάρων


Πολλές πληροφορίες για τη ζωή του δεν έχουμε.Ο ένδοξος αυτός Νεομάρτυρας της χριστιανικής πίστης,μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη για την ευσέβεια του το έτος 1732Η μνήμη του καθιερώθηκε να γιορτάζεται στις 12 Νοεμβρίου.

Ο Όσιος Ιωάσαφ,επίσκοπος


Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον Βίο του Οσίου.Ο Άγιος ΑρσάκιοςΜαρτύρησε δια ξίφους.