Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Ο Άγιος Αλέξανδρος Μηθύμνης

Ο Άγιος Αλέξανδρος,σύμφωνα με την παράδοση,ήτο επίσκοπος Μηθύμνης,ο πρώτος ίσως επίσκοπος αυτής της Μητροπόλεως,και μάλιστα έλαβε μέρος στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο το έτος 325 μ.Χ.Επίσης,λέγεται,ότι ίδρυσε μοναστήρι στην περιφέρεια της Κοινότητος Λαφιώνας,όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.Για το έργο,επίσης,του Αγίου Αλεξάνδρου δεν έχομε άλλες πληροφορίες,εκτός από αυτές πού μας δίνει η ακολουθία που ψάλλετε την ήμερα της εορτής του Αγίου,στις 30 Νοεμβρίου.Εκεί εγκωμιάζεται ο Άγιος Αλέξανδρος "φωστήρ ακοίμητος,ποιμήν ο πραότατος,εν ευσέβεια συγκρατήσας το ποίμνιον,οδηγήσας τε και ποιμάνας εν χάριτι,λύκους ως τροπωσάμενος δεινώς αιρετίζοντας" και στη συνέχεια ως "πολύφωτος αστήρ μοναζόντων" και σε άλλο σημείο ότι "ιατρείον παθών άναδέδεικται η σορός των αγίων λειψάνων αυτού".

Απολυτίκιο.Ήχος δ’.Ταχύ προκατάλαβε.
Τριάδα εκήρυξας την παναγίαν σοφέ,φυλάξας αγνότητα και παρθενίαν καλώς,Πατέρων εκλόγιον όθεν και του Κυρίου φίλος γνήσιος ώφθης ω και θερμώς πρεσβεύεις,ποιμενάρχα Μηθύμνης,Αλέξανδρε θεοφόρε,Λεσβίων το καύχημα.