Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Ο Όσιος Συμεών ο Μεταφραστής

Πατρίδα του ή Κωνσταντινούπολη και έζησε στα χρόνια του Βασιλιά Λέοντα του Σοφού
(886-912).Νεότερη όμως εκδοχή (1931),λέει ότι ο Συμεών έζησε στα χρόνια του Δούκα Παραπινάκη (1071-1078),πού μάλλον είναι και η επικρατέστερη.Προηγούμενα ονομαζόταν Νικήτας Παφλαγών και λόγω της μεγάλης του αρετής και σοφίας πήρε το αξίωμα του Μαγίστρου και Λογοθέτου.Το κυριότερο έργο του,ήταν η εκκαθάριση των αρχαίων αγιολογικών υπομνημάτων και η παράστασή τους σε ομαλότερο ύφος.Απ'αυτό λένε,ότι πήρε την ονομασία Μεταφραστής,πού μάλλον δεν φαίνεται και τόσο πιθανό.Ίσως να ήταν μεταφραστής ξενόγλωσσων εγγράφων στην ελληνική γλώσσα και το αντίθετο.Μερικοί νομίζουν,ότι στο τέλος της ζωής του έγινε μοναχός,αλλά ο φίλος του Ψελλός,πού έγραψε εγκώμιο και Ακολουθία σ'αυτόν,δεν υπαινίσσεται κάτι τέτοιο.Έζησε οσιακά και έγραψε πολλά για την Εκκλησία.Απεβίωσε ειρηνικά και η μνήμη του αναφέρεται μόνο στον Συναξαριστή του Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτη.