Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Η Οσία Θεοκτίστη η Λεσβία

Μοναχή ενάρετη από τη Μήθυμνα της Λέσβου και έζησε στα χρόνια του βασιλιά του Λέοντα του Σοφού (816).Παιδί ακόμα έμεινε ορφανή και ανατράφηκε σε Παρθενώνα της πόλης.Κάποια μέρα πήγε να επισκεφθεί την αδελφή της,πού ήταν σε μια κοντινή κωμόπολη.Τότε συλλήφθηκε μαζί με τους κατοίκους της κωμόπολης αυτής από τους πειρατές της Κρήτης και μεταφέρθηκε με τους άλλους αιχμαλώτους στην Πάρο για πώληση.Εκεί κατόρθωσε να δραπετεύσει και να κρυφτεί στα βουνά,όπου και παρέμεινε μόνη 35 χρόνια,τρεφόμενη με χόρτα.Ανακαλύφθηκε τυχαία από έναν κυνηγό,ο όποιος, μετά από παράκληση της,έφερε σ' αυτή τα θεία μυστήρια.Όταν δε κοινώνησε των Άχραντων Μυστηρίων,πέθανε και τάφηκε εκεί από τον ίδιο κυνηγό.Για την Οσία αυτή,υπάρχει και μια διήγηση του μονάχου Συμεών του Πάριου,πού μοιάζει πολύ με αυτή της Οσίας Μαρίας της Αιγύπτιας και είναι εντελώς φανταστική.

Απολυτίκιο.Ήχος γ’.Την ωραιότητα.
Η Λέσβος βλάστημα,θείον σε κέκτηται,τοις δε αγώσι σου,Πάρος ηγίασται,και τω σκήνει τω σεπτώ,πεπλούτισται Ικαρία.Όθεν ως παρθένον σε,και Οσίαν γεραίρομεν,και επιβοώμεθα,την θερμήν προστασίαν σου,ην δίδου τοις βοώσί σοι Μήτερ,χαίροις Οσία Θεοκτίστη.