Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Ο Όσιος Μαρτίνος ο Επίσκοπος Ταρακίνης

Διάσημος Ιλλυριός από τη Σαβαρία της Παννονίας,ευσεβής και ενάρετος,υπερασπιζόμενος την Ορθοδοξία οι Αρειανοί τον κακοποίησαν δημόσια και τον έδιωξαν από την πόλη.Οπότε κατέφυγε στο Μιλάνο της Ιταλίας,αλλά έπαθε και εκεί τα ίδια από τον Αρειανό επίσκοπο της πόλης Αυξέντιο. Τότε αναγκάστηκε να αποσυρθεί στο νησί Γαλαρία (στο Τυρρηνικό πέλαγος),πού ήταν εντελώς έρημο και τρεφόταν με χόρτα.Έπειτα έγινε επίσκοπος Ταρακίνης και διέπρεψε με τις ευαγγελικές του πράξεις.Έτρεφε τους φτωχούς,υπεράσπιζε τους αδικημένους και ποίμανε θεοπρεπώς το ποίμνιο πού του εμπιστεύτηκαν.Απεβίωσε ειρηνικά.Η μνήμη του επαναλαμβάνεται από τον Άγιο Νικόδημο και στις 12 Νοεμβρίου,βέβαια στην ημερομηνία αυτή υπάρχει και άλλος Μαρτίνος ο θαυματουργός επίσκοπος Φρυγίας και φυσικά είναι διαφορετικός του Μαρτίνου αυτής της ημερομηνίας.