Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Ο Άγιος Νόννος ο κατηχητής της Αγίας Πελαγίας

Ήταν επίσκοπος και κήρυττε τον θείο λόγο στην Αντιόχεια.Έτσι προσείλκυσε στο δρόμο του Θεού την τότε πόρνη Πελαγία, πού από τότε,αφού κατάλληλα κατηχήθηκε,μίσησε τα έργα του σκότους και κατέφυγε στα Ιεροσόλυμα.Και επί του όρους των Ελαίων,με μετάνοια και άσκηση τελείωσε τη ζωή της.