Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

Οι Αγίες Κυριαίνα και Ιουλιανή

Οι Αγίες Κυριαίνα και Ιουλιανή έζησαν την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού.Η Κυριαίνα, καταγόταν από την Ταρσό της Κιλικίας,η δε Ιουλιανή από την πόλη Ρώσο.και οι δύο είχαν αφοσιωθεί σε φιλανθρωπικά έργα χριστιανικής φιλαδελφίας.Φρόντιζαν ορφανά, παρείχαν την βοήθειά τους αφιλοκερδώς σε όποιον είχε την είχε ανάγκη.Παρότι δεν ήταν πολύ μορφωμένες πάντα έβρισκαν τρόπο να στηρίξουν την πίστη αυτών πού χρειαζόντουσαν.Είχαν δε καταφέρει να φέρουν στο δρόμο του Θεού, πολλούς ειδωλολάτρες.Τις δύο Αγίες τις συνέλαβε ο ηγεμόνας Μαρκιανός και τις πίεζε να απαρνηθούν τον Χριστό.Εκείνες όμως δεν υποχώρησαν στις πιέσεις και έμειναν αμετακίνητες στην πίστη τους.Γι'αυτή τους την ομολογία οι Αγίες ρίχτηκαν στην πυρά, και παρέδωσαν το πνεύμα τους στον Κύριο.