Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

Ο Άγιος Ερμινίγγελδος

Ο Άγιος Ερμινίγγελδος ήταν γιος του βασιλιά των Βησιγότθων Λιουβιγγέλδου.Ο Βασιλιάς αυτός και όλο το έθνος του,είχαν προσχωρήσει στην αίρεση του Αρείου.Ο Ερμινίγγελδος όμως,διδάχτηκε την ορθόδοξη πίστη από τον επίσκοπο Λέανδρο,σε ένα ταξίδι του. Όταν επέστρεψε στο σπίτι του,έγινε γνωστό ότι είχε απαρνηθεί τον Αρειανισμό και είχε γίνει χριστιανός.Αυτό στεναχώρησε τον πατέρα του,ο οποίος προσπάθησε να τον μεταπείσει με παρακάλια και απειλές.Όταν δεν κατόρθωσε τίποτα,τον κατήγγειλε ο ίδιος ως Χριστιανό.και έτσι τον φυλάκισαν.Ο Ερμινίγγελδος παρότι βασανίστηκε πολύ, παρέμεινε πιστός στον Κύριο.Έτσι διατάχθηκε ο θάνατός του.Στρατιώτες μπήκαν στο κελί του και τον θανάτωσαν γονατιστό όπως προσευχόταν.