Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Οι Άγιοι Ονησιφόρος και Πορφύριος

Σχίστηκαν οι σάρκες τους και πέθαναν βαπτισμένοι στα αίματα τους, κατά το διωγμό του Διοκλητιανού.Και οι δύο υπηρετούσαν σε διάφορα φιλανθρωπικά έργα της Εκκλησίας.Συγχρόνως,άνηκαν στην ομάδα πού ανίχνευε κατά τη διάρκεια της νύκτας και ανεύρισκε σώματα μαρτύρων,πού ρίχνονταν στις χαράδρες.Τα μάζευαν και τα παρέδιδαν να ταφούν με την αρμόζουσα τιμή.Κάποτε,όμως,τους ανακάλυψαν και τους συνέλαβαν. Κατόπιν τους εξεβίασαν να αρνηθούν την πίστη τους.Αλλά εκείνοι έμειναν σταθεροί στην ομολογία της αγίας πίστης στο Χριστό,χωρίς να φοβηθούν τις απειλές και τα επικείμενα μαρτύρια.Τους έδεσαν,λοιπόν,πίσω από άγρια άλογα,τα οποία τους έσυραν με δυνατό καλπασμό,μέσα από αγκάθια και πέτρες.Όταν τα άλογα σταμάτησαν κουρασμένα, μετά από αρκετές ώρες δρόμου,τα σώματα των μαρτύρων βρέθηκαν διαμελισμένα,πνιγμένα στο αίμα. Και όπως αναφέρει η Αποκάλυψη,"είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων Ιησού".Είδα δηλαδή τη γυναίκα,πού είναι η διεφθαρμένη ειδωλολατρική κοινωνία,να μεθάει από το αίμα των χριστιανών, πού καταδίωκε,και από το αίμα των μαρτύρων του Ιησού.Άλλα ο Θεός "έκρινε την πόρνην... και εξεδίκασε το αίμα των δούλων αυτού εκ χειρός αυτής".Έπειτα,όμως,ο Θεός,έκρινε και καταδίκασε την πόρνη,τη νοητή Βαβυλώνα, και εκδικήθηκε το αίμα των δούλων του, πού χύθηκε από τα χέρια της.

Απολυτίκιο.Ήχος γ’.Θείας πίστεως.
Θείαν όνησιν,Ιχνηλατούντες,πορφυρίζοντα,ώφθητε κρίνα,Ονησιφόρε κλεινέ και Πορφύριε όθεν ως άρμα του Λόγου χρυσήλατον,προς την ουράνιον νύσσαν ηλάσατε.Θείοι Μάρτυρες, Χριστώ τω Θεώ πρεσβεύσατε,δωρήσασθε ημίν το μέγα έλεος.

Κοντάκιον.Ήχος β’.Τα άνω ζητών.
Μαρτύρων δυάς,αθλήσαντες στερρότατα, εχθρού την οφρύν,εις γην κατηδάφισαν, ελλαμφθέντες χάριτι,της ακτίστου Τριάδος οι ένδοξοι,και νυν μετ'Αγγέλων αυτή, πρεσβεύουσιν απαύστως υπέρ πάντων ημών.