Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Η Οσία Ματρώνα

Έζησε στα χρόνια των βασιλέων Μαρκιανού (450-457) και Λέοντα Θρακός ή Μακέλλη (457-474). Καταγόταν από την Πέργη της Παμφυλίας και ανατράφηκε από γονείς πλούσιους και ευσεβείς.Σε κατάλληλη ηλικία παντρεύτηκε με κάποιο Δομέτιο (κατ'άλλους Δομετιανό), με τον όποιο απόκτησε μία κόρη και κατά τα χρόνια του Λέοντα του Θρακός ήλθαν οικογενειακά στην Κωνσταντινούπολη.Εκεί συνδέθηκε με μια ευσεβή γυναίκα,την Ευγενία, και σύχναζε στους ιερούς ναούς,ποθώντας να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη λατρεία του θείου.Έτσι εγκατέλειψε τον σύζυγο της,και την κόρη της αφού την εμπιστεύθηκε σε κάποια Σωσάννα,κατέφυγε στη Μονή του Βασιανού,μεταμφιεσμένη με το όνομα Βαβύλας. Άλλα καταζητούμενη από τον άνδρα της και αφού αποκαλύφθηκε το φύλο της,στάλθηκε από τον Βασιανό σε γυναικεία Μονή των Ιεροσολύμων.Κατόπιν αναχώρησε και από 'κει και πολλά μέρη αφού επισκέφθηκε,γριά πλέον,επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη.Τοποθετήθηκε από τον Βασιανό σε ιδιαίτερο μέρος (της Ματρώνης ονομαζόμενο αργότερα),όπου έκτισε Μονή,στην οποία μαζεύτηκαν αρκετές μοναχές.Στη Μονή αυτή λοιπόν, έζησε με μεγάλη αρετή και πνευματική τελειότητα.Απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 100 χρονών.

Απολυτίκιο.Ήχος δ’.Ταχύ προκατάλαβε.
Χριστόν αγαπήσασα,των αγαθών την πηγήν,Αγγέλων εζήλωσας,μετά σαρκός την ζωήν, Ματρώνα θεόπνευστε,συ γαρ συνεύνου φίλτρον,παραδίδουσα εμφρόνως,ήσχυνας τον Βελίαρ, τω πανσόφω σου τρόπω,διό της ακατάλυτου δόξης ηξίωσαι.

Κοντάκιον.Ήχος β’.Τα άνω ζητών.
Το σώμα το σον,νηστείαις Κατατήξασα,εν μέσω ανδρών,Ματρώνα κατοικήσασα, προσευχαίς σχολάζουσα,τον Δεσπότην ενθέως εθεράπευσας,δι'εν πάντα κατέλιπες,οσίως τον βίον διανύσασα.