Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

Οι Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη

Έζησαν τον 3ο αιώνα μ.Χ.,όταν αυτοκράτορας ήταν ο Δέκιος.Οι γονείς του Γαλακτίωνα,Κλειτοφών και Λευκίππη,ήταν πρώτα ειδωλολάτρες.Κάποιος,όμως, ιερομόναχος,πού ονομαζόταν Ουνούφριος,τους προσείλκυσε στη χριστιανική πίστη.Από τότε διέθεταν τα πλούτη τους σε κάθε αγαθοεργία.Το δε γιο τους Γαλακτίωνα ανέθρεψαν "εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου".Δηλαδή,με παιδαγωγία και νουθεσία, σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου.Και η παιδαγωγία αυτή δεν άργησε να φέρει τους θαυμαστούς καρπούς της.Ο Γαλακτίων όταν μεγάλωσε,νυμφεύθηκε μία ωραία κόρη, την Επιστήμη,την οποία ο ίδιος είλκυσε στο Χριστό.Η ζωή τους κυλούσε αφιερωμένη στην υπηρεσία του λόγου του Θεού και στη διακονία του πλησίον,ώσπου ξέσπασε ο διωγμός του Δεκίου.Τότε,ο μεν Γαλακτίων πήγε σε μοναστήρι του όρους Σινά,η δε Επιστήμη σε γυναικείο κοινόβιο.Αλλά η λαίλαπα του διωγμού έφθασε και στα μέρη εκείνα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο Γαλακτίων.Όταν πληροφορήθηκε αυτό η Επιστήμη, έτρεξε και παρακάλεσε τους διώκτες να συλλάβουν και αυτή προς ενίσχυση του συζύγου της.Ο άρχοντας Ούρσος,μη μπορώντας να τους πείσει να αλλαξοπιστήσουν,τους αποκεφάλισε (250 μ.Χ.).

Απολυτίκιο.Ήχος α’.Της ερήμου πολίτης.
Την λαμπράν ξυνωρίδα των Μαρτύρων τιμήσωμεν,ωσπερ συζυγίαν αρίστην και κλυτήν και θεόφρονα,τον θείον Γαλακτίωνα πιστοί,ομού συν Επιστήμη τη σεμνή,δι'ασκήσεως γαρ πόνων αθλητικήν,εξήνθησαν φαιδρότητα.Δόξα τω ενισχύσαντι υμάς,δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δι'ημών,πάσιν ιάματα.

Κοντάκιον.Ήχος β’.Τα άνω ζητών.
Μαρτύρων Χριστού,τοις δήμοις ηριθμήθητε,αγώσι στερροίς,φαιδρώς αγωνισάμενοι, Γαλακτίων ένδοξε,συν συζύγω σεπτή και συνάθλω σου,Επιστήμη,τω μόνω Θεώ,πρεσβεύοντες άμφω υπέρ πάντων ημών.