Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

Οι Άγιοι Κυπριανός και Ιουλιανή
Μαρτύρησαν δια πυρός.(Μάλλον πρόκειται για τις πιο πάνω Αγίες της αυτής ημέρας Κυριαίνης και Ιουλιανής και η Κυριαίνα, από λάθος αντιγραφή,έγινε Κυπριανός).
Η Αγία Θεολήπτη

Εντελώς άγνωστη στους Συναξαριστές. Για την Αγία αυτή γίνεται λόγος στον Παρισινό Κώδικα 259 φ.2α,όπου υπάρχει και Στιχηρό τροπάριο της.Απ'αυτό συμπεραίνουμε ότι, βασανίστηκε από τον τύραννο,ρίχτηκε στη φυλακή και κατά πάσα πιθανότητα πέθανε μαρτυρικά.
Οι Άγιοι Καισάρειος,Δάσιος,και άλλοι πέντε Μάρτυρες,Σάββας,Σαβινιανός,Αγρίππας, Αδριανός και Θωμάς το νήπιο


Συλλήφθηκαν στη Δαμασκό και τιμωρήθηκαν με διάφορα βασανιστήρια για να αρνηθούν τον Χριστό.Επειδή όμως δεν αρνήθηκαν τη χριστιανική τους πίστη,όλοι έλαβαν το στεφάνι του μαρτυρίου δια αποκεφαλισμού.
Οι Άγιοι Ιωάννης ο Επίσκοπος και Ιάκωβος ο Πρεσβύτερος


Οι Ιερομάρτυρες αυτοί έζησαν στα χρόνια του βασιλιά των Περσών Σαβωρίου (332) και δίδασκαν στους ευσεβείς το λόγο της αληθινής πίστης και πολλούς κατόρθωναν να προσελκύουν σ'αυτή.Οπότε συνελήφθηκαν από τον Σαβώριο και αφού πρώτα υποβλήθηκαν σε σκληρά βασανιστήρια,στο τέλος τους αποκεφάλισαν και έτσι πήραν το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.