Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

Ο Άγιος Ιωνάς ο θαυματουργός Αρχιεπίσκοπος Νοβογορδίας (Ρώσος,1470 μ.Χ.)


Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον Βίο του Αγίου.