Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Οι Αγίες Κυριακή,Δομνίνα και Δόμνα

Μαρτύρησαν δια ξίφους.