Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Ο Όσιος Θεοστήρικτος "Ο εν Συμβόλοις"

Υπήρξε στην εποχή των εικονομάχων και αγωνίστηκε για τις ιερές εικόνες.Απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη του γιορτάζεται και την 17η Φεβρουαρίου.