Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Οι Άγιοι Ακεψιμάς,Ιωσήφ και Αειθαλάς

Ο Ακεψιμάς ήταν επίσκοπος,ο Ιωσήφ πρεσβύτερος και ο Αειθαλάς διάκονος.Και οι τρεις μαρτύρησαν για το Χριστό,όταν βασιλιάς της Περσίας ήταν ο Σαπώρ ο Β'.Ο Ακεψιμάς άφησε την τελευταία του πνοή,αφού χτυπήθηκε σκληρά με ακανθωτά ραβδιά από ροδιά.Ο Ιωσήφ - αφού διέσχισαν τις σάρκες του- υπέστη μαρτυρικό θάνατο δια λιθοβολισμού.Ο Αειθαλάς μαστιγώθηκε σκληρά και έπειτα τον κρέμασαν με το κεφάλι προς τα κάτω,μέχρι πού παρέδωσε και αυτός τη μακάρια ψυχή του (330 μ.Χ.).Το αίμα,όμως,από τις θυσίες των Αγίων πού προκάλεσαν οι ασεβείς,υπενθυμίζει τα φοβερά λόγια της Αποκάλυψης:
"Ότι αίμα αγίων και προφητών εξέχεαν,και αίμα αυτοίς έδωκας πιείν άξιοι είσι". Δηλαδή,επειδή οι ασεβείς αυτοί έχυσαν το αίμα των Άγιων και των Προφητών,τους έδωσες και Συ (Χριστέ μου) να πίνουν αντί νερού αίμα.Και πράγματι,είναι άξιοι της τιμωρίας αυτής.Ας γνωρίζουν,λοιπόν,οι ασεβείς,πού εγκληματούν εναντίον των ανθρώπων της πίστης,ότι τους περιμένει ανελέητη και βαρεία τιμωρία.

Απολυτίκιο.Ήχος γ’.Θείας πίστεως.
Ως θεράποντες,της ευσέβειας,στύλοι ώφθητε,της Εκκλησίας,πυρσολατρών καθελόντες το φρύαγμα,Ακεψιμά Ιεράρχα πολύαθλε,Αειθαλά Ιωσήφ τε μακάριοι.Αλλ'αιτήσασθε,Χριστόν τον Θεόν πανεύφημοι,δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Κοντάκιον.Ήχος β’.Τα άνω ζητών.
Τα θεία σοφέ,σεπτώς εμυσταγώγησας,θυσία δεκτή εγένου Παμμακάριστε,του Χριστού γαρ έπιες,το ποτήριον ενδόξως Άγιε,Ακεψιμά συν τοις συνάθλοις σου,πρεσβεύων απαύστως υπέρ πάντων ημών.