Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

Χειροτονήθηκε ο νέος επίσκοπος Επιδαύρου κκ. Καλλίνικος

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ κκ.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ κκ.ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ κκ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
κκ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡΤΗΣ κκ.ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κκ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ κκ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κκ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΣΠΕΤΣΩΝ κκ.ΕΦΡΑΙΜ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΕΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου κ.κ.Καλλίνικος (κατά κόσμον Κωνσταντίνος Κορομπόκης) γεννήθηκε στις 6/10/1967 στο Άργος.Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1991) και της Θεολογικής Σχολής Αθηνών (1996).
Εκάρη μοναχός (28/7/1991),χειροτονήθηκε διάκονος (18/8/1991) και πρεσβύτερος (13 /10/1996) από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργολίδος κ.κ.Ιάκωβο.
Διηκόνησε την Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος ως Ιεροκήρυκας ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με τη μελέτη και συγγραφή της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της αυτής Μητροπόλεως.
Η Σεπτή Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος,μετά από την εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κ.κ.Ιακώβου,τον εξέλεξε βοηθό Επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Επιδαύρου (14/10/2009).
Η χειροτονία του εις Επίσκοπον τελέσθηκε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Πέτρου Άργους, από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο και πλειάδα Αρχιερέων(26/10/2009).

ΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ κ.κ.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

«Κύριε,συ πάντα οίδας,συ γινώσκεις ότι φιλώ σε» (Ιω. 21,17).Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος,σεπτέ Πρόεδρε της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος κύριε Ιερώνυμε,Σεβασμιώτατε Κυριάρχα Μητροπολίτα της κατ'Αργολίδα Εκκλησίας κύριε Ιάκωβε,Σεβασμία των Ιεραρχών χορεία,Πρεσβύτεροι και Διάκονοι της Εκκλησίας, Οσιώτατοι Μοναχοί τε και Μοναχαί,εντιμώτατοι εκπρόσωποι των Αρχών και ευλογημένε λαέ του Κυρίου,ταύτα τα ως προμετωπίδα τεθέντα λόγια,τα οποία απηύθυνε προς τον Κύριον ο Απόστολος Πέτρος επαναλαμβάνω και εγώ ο ελάχιστος σήμερον από βάθους καρδίας,καθώς η Εκκλησία με αναδεικνύει Ποιμένα της λογικής μάνδρας του Χριστού.
Όταν δε,ο Πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος,διεβεβαίωσε λέγων «Κύριε,συ πάντα οίδας, συ γινώσκεις ότι φιλώ σε» (Ιω. 21,17) τότε,συμφώνως προς την ευαγγελικήν διήγησιν,
ο Αρχιποίμην Χριστός εξέφρασε την εμπιστοσύνην Αυτού προς εκείνον λέγων•«βόσκε τα πρόβατά μου» (Ιω.21,17).Σήμερον,η ταπεινότης μου επαναβεβαιούμαι δια του «Κύριε, συ πάντα οίδας,συ γινώσκεις ότι φιλώ σε» (Ιω. 21,17),και προσμένω να ακούσω δια του στόματος Υμών Μακαριώτατε το αυτό κάλεσμα του Μεγάλου Ποιμένος Χριστού• «βόσκε τα πρόβατά μου» (Ιω. 21,17) και να εισέλθω εις την ποι! μαντορίαν των Μακαρίων Αποστόλων.
«Κύριε,συ γινώσκεις ότι φιλώ σε» (Ιω. 21,17).Μακαριώτατε,με τα ίδια ταύτα λόγια εκφράζω την τιμήν,τον σεβασμόν και την αδιάπτωτον εν Κυρίω αγάπην μου προς Υμάς τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος,τον και σεπτόν Πρόεδρον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και προς τα τίμια Μέλη αυτής τα κατά πλειονοψηφίαν αναδείξαντά με εις Επίσκοπον,όλως δε ιδιαιτέρως εις τα συντρέξαντα ενταύθα κατά την σημερινήν ημέραν ως και εις τους λοιπούς αγίους Ιεράρχας τους συνελθόντας πανταχόθεν δια την εις Επίσκοπον χειροτονίαν μου.Χορηγών μου Μακαριώτατε σήμερον δια των σεπτών Υμών χειρών την Χάριν της Αρχιερωσύνης δύνασθε ανεπιφυλάκτως να επαναλάβετε περί εμού «υιός μου ει συ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε» (Ψαλμ. 2,7).
«Κύριε,συ γινώσκεις ότι φιλώ σε» (Ιω. 21,17).Με την Πέτρειον ταύτην φράσιν καταθέτω την ισόβιον αφοσίωσίν μου προς τον Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μου κύριον Ιάκωβον,τον γεραρόν οιακοστρόφον της κατά Αργολίδα Ολκάδος του Χριστού,τον επιβλέψαντα ευμενώς και συμπαθώς επ'εμέ.Καλώς γνωρίζω ότι «σιγή τιμώνται τα μεγάλα».Και μεγάλα είναι τα διακατέχοντά με αισθήματα ευγνωμοσύνης προς αυτόν.Αλλά η υπό της Σιωπής φυλασσομένη θύρα του Μεγάλου παραβιάζεται υπό της σφοδράς επιθυμίας όπως «ομολογήσω την χάριν, κηρύξω τον έλεον,ου κρύψω την ευεργεσίαν».Προς πάντα τα τιμαλφή δωρήματά του προς εμέ,αποδώσω ό έχω:την ψυχήν και την παλλομένην υπό ευγνωμοσύνης καρδίαν μου, την ευπείθειαν και την απόλυτον αφοσίωσιν του Βοηθού Επισκόπου,ίνα τα της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως πράγματα ως μέχρι σήμερον ούτω και εις το εξής,«ευσχημόνως και κατά τάξιν» γίνωνται,προς δόξαν και αίνον Θεού,κατακόσμησιν δε και λαμπρότητα της Εκκλησίας Αυτού,με τον εμπνεόμενον υπό του Σεπτού Μητροπολίτου Αργολίδος σεβασμόν προς τα Ιερά Θέσμια, προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος και προς ! πάσας τας λοιπάς Ανωτάτας Εκκλησιαστι κάς Αρχάς,εξόχως δε,προς τον πρώτον της Ορθδόξου Εκκλησίας Θρόνον,τον της Κωνσταντινουπόλεως και την Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα,τον Οικουμενικόν ημών Πατριάρχην κύριον Βαρθολομαίον, προς Ον διαδηλώ την ειλικρινή,δια την προς με Πατριαρχικήν Αυτού ευλογίαν,ευγνωμοσύνην και την εν τιμή δια βίου πιστότητά μου.Σεπτέ Κυριάρχα Μητροπολίτα μου,Σεβασμιώτατε Αργολίδος κύριε Ιάκωβε,δεν θα παύσω καθικετεύων ημέρας και νυκτός τον εν ελέει πλούσιον Θεόν να περισκέπη την υμετέραν Σεβασμιότητα,πληθύνων τα έτη αυτής και τηρών αυτήν εν ακμή σώματος και πνεύματος μέχρι γήρως βαθέος και ολβίου.
«Κύριε,συ γινώσκεις ότι φιλώ σε» (Ιω. 21,17).Η προς τον Κύριον αγάπη μου, δεν είναι αόριστος,αλλά απευθύνεται προς το «Σώμα Αυτού» δηλονότι προς την Εκκλησίαν.Την Εκκλησίαν εν πρώτοις ως στρατευομένην επί της γης. Προς πάντα,τουτ'έστιν, αγωνιζόμενον Χριστιανόν της εις ην εγεννήθην, ανετράφην,έλαβα πάντας τους της Ιερωσύνης βαθμούς και ως Κληρικός απ'αρχής έως σήμερον υπηρέτησα, κατά Αργολίδα Εκκλησίας και της ανά την οικουμένην, προς τους αναξιοπαθούντας «ελαχίστους αδελφούς του Κυρίου» (Ματθ.25,40),προς τον Ιερόν Κλήρον,και τας Μοναστικάς Αδελφότητας της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως,προς τους κατά σάρκα γονείς,αδελφούς και συγγενείς μου και προς τους ποικιλοτρόπως συμβαλλόντας και συμμετέχοντας εις την σημερινήν πνευματικήν μου χαράν.Προς δε τούτοις μνημονεύω και «εκκλησίας πρωτοτόκων εν ουρανοίς απογεγραμμένων» (Εβρ.12,23)• πάντων των προαπελθόντων κατά πνεύμα και κατά σάρκα οικείων,αναδόχων,διδασκάλων και ευεργετών μου,εξαιρέτως δε,του εις Χριστόν παιδαγωγού μου,μακαριστού Μητροπολίτου Αργολίδος κυρού Χρυσοστόμου Δεληγιαννοπούλου.
Μακαριώτατε,υπείκων τω θείω θελήματι,ουχί εκ βίας ή ανάγκης,αλλ'εξ αγάπης προς τον πάντας αγαπώντα,τον αθλοθέτην και συναγωνιστήν Κύριον,και επικαλούμενος την μεσιτείαν της Παναγίας Αυτού Μητρός,των φωτοειδών Αρχαγγέλων,του τιμίου Βαπτιστού, των αγίων θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης,του αγίου ενδόξου μάρτυρος Καλλινίκου,του εν Αγίοις Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού,του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Λεωνίδου του εν Επιδαύρω μετά της συνοδείας αυτού,εις το διαιωνίως,προς πάντας τους Ποιμένας της Εκκλησίας, απευθυνόμενον μειλίχιον ερώτημα•«φιλείς με;»,κλίνων το γόνυ της καρδίας και του σώματος,αποκρίνομαι αδιστάκτως•«Κύριε,συ πάντα οίδας, συ γινώσκεις ότι φιλώ σε».Και δέει πολλώ συνεχόμενος,αναμένω να ακούσω της μακαρίας άμα δε και φοβεράς φωνής,της προσταζούσης με•«Βόσκε τα πρόβατά μου» (Ιωάν.21,17).Γένοιτο!

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

«Εμεγάλυνε Κύριος του ποιήσαι μεθ'ημών,εγενήθημεν ευφραινόμενοι» (Ψαλμ.ρκε',3).
Με αυτά τα ψαλμικά λόγια,Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Θεοτίμητε Πρόεδρε της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος κύριε Ιερώνυμε,Σεβασμιοπόθητος των Ιεραρχών χορεία,Τίμιον Πρεσβυτέριον,εν Χριστώ Διακονία,Εξοχώτατε κ.Υπουργέ,Εντιμώτατοι εκπρόσωποι των Αρχών,λαέ του Θεού ηγαπημένε,με αυτά τα εκ του Ιερού Ψαλτήρος λόγια επιτρέψατέ μου να εκφράσω την μεγάλην της καρδίας μου χαράν και την πάνδημον της τοπικής Εκκλησίας ευφροσύνην επι τη λαμπρά και ευσήμω ημέρα ταύτη.
«Εμεγάλυνε Κύριος του ποιήσαι μεθ'ημών,εγενήθημεν ευφραινόμενοι» (Ψαλμ.ρκε',3).
Τίνι τρόπω θα ηδύνατο τις να περιγράψη την τιμήν,άμα δε και ευλογίαν της εν τη κατά Αργολίδα Εκκλησία πρώτης μετά την ανάληψιν των Αρχιεπισκοπικών αυτού καθηκόντων παρουσίας της Αυτού Μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερωνύμου;Μακαριώτατε και εν Χριστώ τω Θεώ τετιμημένε Προκαθήμενε της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος,η Θεόσωστος αύτη Μητρόπολις,κλήρος και λαός,άρχοντες και αρχόμενοι,ευλαβώς ευγνωμονούντες και δια την ενταύθα παρουσίαν της Υμετέρας Μακαριότητος και δι'όσα ευηργετήσατε δια της!προωθήσεως της εκλογής και χειροτονίας του Βοηθού Επισκόπου την κατά Αργολίδα Εκκλησίαν,ου παυόμεθα ικετεύοντες τον Θεόν συν τω Δαβίδ προσφθεγγόμενοι:«Κύριε γενηθήτω η χειρ σου επ' άνδρα δεξιάς σου,ον εκραταίωσας σεαυτώ» (ψαλμ.οθ',18).
Ωσαύτως,εκφράζομεν τας ολοθύμους προσωπικάς ημών ευχαριστίας,ως και του Χριστεπωνύμου πληρώματος της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως προς τους από περάτων έως περάτων Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αγίους Ιεράρχας και πεφιλημένους εν Χριστώ αδελφούς,τους δια της ενταύθα σήμερον παρουσίας αυτών,τιμώντας την τοπικήν ημών Εκκλησίαν.Ιερώτατοι άγιοι Αρχιερείς,ευγνωμονούντες δεόμεθα:«επακούσαι Υμών Κύριος, υπερασπίσαι Υμών το όνομα του Θεού Ιακώβ.Εξαποστείλαι Υμίν βοήθειαν εξ αγίου. Μνησθείη πάσης θυσίας Υμών.Δώη Υμίν Κύριος κατά την καρδίαν Υμών και πάσαν την βουλήν Υμών πληρώσαι.Πληρώσαι Κύριος πάντα τα αιτήματα Υμών» (ψαλμ. ιθ',2-6).
Συν τούτοις δε,ευχαριστούμεν και τους λοιπούς Κληρικούς τους συντρέξαντας εν Αργολίδι σήμερον χαρήναι μετά χαιρόντων.Χαιρετίζομεν ημάς αγαπητοί Πρεσβύτεροι και Διάκονοι συν τω Παύλω λέγοντες: «ως ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην,των ευαγγελιζομένων τα αγαθά» (Ρωμ.ι',15).
«Εμεγάλυνε Κύριος του ποιήσαι μεθ'ημών,εγενήθημεν ευφραινόμενοι» (Ψαλμ. ρκε', 3).
Με την επωδόν ταύτην του Δαβίδ Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Επιδαύρου,εκφράζομεν και προς Υμάς το της ευφροσύνης πλήρωμα της καρδίας ημών δια την εις Επίσκοπον σήμερον χειροτονίαν Υμών.Τέκνον,«κράτει ο έχεις» (Αποκ.γ',11),ίνα «ευ σοι γένηται» (Εξόδ. κ',12).Και έσο βέβαιος ότι η ταπεινότης μου,ου παύσομαι δεόμενος υπέρ της υμετέρας Θεοφιλίας ψαλμικώς ανακράζων:«Ίδε,ο Θεός,και επίβλεψον εις το πρόσωπον του χριστού σου» (ψαλμ.πγ',10).
Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος,Θεοτίμητε Πρόεδρε της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος κύριε Ιερώνυμε,Σεβασμιοπόθητος των Ιεραρχών χορεία,Τίμιον Πρεσβυτέριον,εν Χριστω Διακονία,Εξοχώτατε κ.Υπουργέ, Εντιμώτατοι εκπρόσωποι των Αρχών,λαέ του Θεού ηγαπημένε,«αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος,αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή» (ψαλμ. ριη',24).Γένοιτο!