Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Οι Άγιοι Χριστόφορος και Μαύρα
Μαρτύρησαν δια ξίφους.Ο Όσιος ΕλλάδιοςΑπεβίωσε ειρηνικά.Οι Άγιοι Ναρσής και ΑρτέμωναςΜαρτύρησαν δια ξίφους.Ο Ναρσής ήταν Πέρσης και ίσος να είναι ο ίδιος με αυτόν της 9ης Δεκεμβρίου.


Ο Όσιος Νικηφόρος "ο εν τω Σπηλαίω" (Ρώσος)
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον Βίο του Οσίου.