Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010

Ας μας ευλογίσει ο Χριστός