Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

"Ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη". ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ...

Ξέχασε όλα όσα ήξερες… Πολύ σύντομα, η ταυτότητά σου θα μοιάζει με την πιστωτική σου, καθώς σ’ ένα «έξυπνο» τσιπ θα ενσωματώνει όλα τα στοιχεία σου, όπως αριθμό δημοτολογίου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, το ιατρικό ιστορικό και τα φάρμακα που παίρνεις, ενώ θα έχει φυσικά τη φωτογραφία, το δακτυλικό σου αποτύπωμα, το ποινικό μητρώο σου, τα χρέη σου προς το κράτος κ.α. Το χειρότερο;
Δεν θα μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις τίποτα χωρίς την "ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη"... Ούτε καν ο μικρός μαθητής από το κυλικείο του σχολείου του...


ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ του Θεολόγου - Κεφάλαιο ιγ' Εδάφια 15 έως 17.

"15. Και του δόθηκε να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάνει ώστε όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου να πεθάνουν από μάχαιρα ή από πείνα.
16. Και κάνει σ’ όλους, στους μικρούς και στους μεγάλους, και στους πλούσιους και στους φτωχούς, και στους ελεύθερους και στους δούλους, να δώσουν σ’ αυτούς χάραγμα πάνω στο χέρι τους το δεξί (με το χέρι θα δίνουμε την κάρτα μας) ή πάνω στο μέτωπό τους.
17. Και να μη δύναται κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει παρά μόνο όποιος έχει το χάραγμα, δηλαδή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του..."
Τυχαίο;