Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009

Ο Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Βλέπε βιογραφικό του σημείωμα την 12η Μαρτίου.Η μνήμη του μετατίθεται εδώ,διότι την 12η Μαρτίου συμπίπτει με τις ήμερες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Απολυτίκιο.Ήχος γ'.Θείας πίστεως.
Θείαν έλλαμψιν,Συμεών Πάτερ,εισδεξάμενος,εν τη ψυχή σου,φωστήρ εν κόσμω εδείχθης λαμπρότατος,διασκεδάζων αυτού την σκοτόμαιναν,και πάντας πείθων ζητείν,ην απώλεσαν,χάριν Πνεύματος. Αυτόν εκτενώς ικέτευε,δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.