Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Αγγελής,Μανουήλ,Γεώργιος και Νικόλαος "εκ Μελάμπων Κρήτης"

Όλοι γεννήθηκαν στο χωριό Μέλαμπες Ρεθύμνου Κρήτης,από γονείς ευσεβείς χριστιανούς.Ο Αγγελής και ο Μανουήλ ήταν γνήσια αδέλφια,γιοι του Ιωάννη Ρετζέπη.Ο Γεώργιος ήταν γιος του Κωνσταντίνου Ρετζέπη.Ο Νικόλαος ήταν γιος κάποιου άλλου Ιωάννη Ρετζέπη.Όλοι δηλαδή ήταν από την ίδια οικογένεια,πλούσιοι, διακεκριμένοι για την ανδρεία τους,έγγαμοι με παιδιά και απολάμβαναν όλα τα προνόμια των Μωαμεθανών,διότι υποκρίνονταν τους Τούρκους.Το 1821 όμως,συντάχθηκαν με τους χριστιανούς και πολέμησαν γενναία για την ελευθερία της Πατρίδας.Όταν επέστρεψαν στη γενέτειρα τους και πήγαν να πληρώσουν τους καθιερωμένους φόρους στους εντεταλμένους Τούρκους,τους κατάγγειλαν σαν αποστάτες του Μουσουλμανισμού στον Μεχμέτ Πασά του Ρεθύμνου.Συλλήφθηκαν και οδηγήθηκαν δεμένοι στην πόλη αυτή.Επειδή όμως δεν υπέκυψαν στις κολακείες των τυράννων και έμειναν σταθεροί στην πίστη,βασανίστηκαν με τον πιο φρικτό τρόπο.Τελικά στις 28-10-1824 τους αποκεφάλισαν μπροστά στη "Μεγάλη Πόρτα" του Ρεθύμνου.Οι τρεις κάρες απ'αυτούς τους Νεομάρτυρες,φυλάσσονται στον Ναό των τεσσάρων μαρτύρων στο Ρέθυμνο.

Απολυτίκιο.Ήχος δ’.
Της Κρήτης γεννήματα και Λάμπης θρέμματα, τους τετραρίθμους Νεομάρτυρας ανευφημήσωμεν,Γεώργιον,Αγγελήν,Μανουήλ και Νικόλαον,ούτοι γαρ δια πίστιν του Κυρίου σφαγέντες,το αίμα αυτών εθελουσίως εν τη Ρεθύμνη εξέχεαν,διό και παρρησίαν έχοντες προς Χριστόν,πρεσβεύουσιν αεί,υπέρ των ψυχών ημών.