Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Ο Άγιος Αβράμιος επίσκοπος Εφέσου

Ακολούθησε τον μοναχικό βίο και έγινε Μητροπολίτης Εφέσου μετά το 533.Ταυτίζεται με τον ομώνυμο Αββά,που αναφέρεται από τον Ιωάννη Μόσχο (P.G.87,2956),των Μονών Αβρααμιτών (Κωνσταντινούπολη) και Βυζαντίων (Ιεροσόλυμα).Με το όνομα του σώθηκαν δύο ομιλίες,"εις τον Ευαγγελισμόν" και "εις την Υπαπαντήν" που εκδόθηκαν το 1913 από τους Μ.Kraschaninnikov και Μ.Jugie και έχουν μεγάλη σπουδαιότητα για τις πατρολογικές σπουδές.