Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Οι Άγιοι Παππίας,Διόδωρος και Κλαυδιανός

Μαρτύρησαν στα χρόνια του Δεκίου (249-251).Κατάγονταν από την Αττάλεια της Παμφυλίας και στο επάγγελμα ήταν κτηνοτρόφοι.Προσκυνούσαν όμως τον ένα και αληθινό Θεό και γι'αυτό τους συνέλαβε ο ηγεμόνας της Παμφυλίας Πούπλιος.Και επειδή δεν μπόρεσε να τους αλλάξει το φρόνημα,τελικά τους αποκεφάλισε.