Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Ο Άγιος Ζαχαρίας

Θείον γε κυβιστήρα τον Ζαχαρίαν,
Ένδον κυβιστήσαντα του βυθού κάλει.
Ο Άγιος Ζαχαρίας μαρτύρησε δια πνιγμού μέσα στη θάλασσα.
Να σημειώσουμε εδώ,ότι ο Άγιος Ζαχαρίας που εορτάζει σήμερα δεν είναι ο ίδιος με αυτόν της 21ης Οκτωβρίου,διότι αφ'ενός έχουν διαφορετικό δίστιχο και αφ'ετέρου ο ένας επιγράφεται σαν Οσιομάρτυρας και ο άλλος σαν μάρτυρας.