Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Οι Άγιοι Ουαλέριος (ή Ουαλερίνος) και Χρυσάφιος (ή Χρύσαφος) (εορτή Χρυσάφιος)Μαρτύρησαν δια ξίφους.