Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης (εορτή Δημήτριος,Δημητρούλα)

Υψηλόβαθμος αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού,έζησε και μαρτύρησε επί των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού περίοδος φοβερών διωγμών εναντίον των χριστιανών.Ο Δημήτριος,ο οποίος καταγόταν από ευσεβή οικογένεια της Θεσσαλονίκης δεν φοβήθηκε τις διαταγές των αυτοκρατόρων και συνέχιζε να κηρύττει το Ευαγγέλιο.Αυτή του η δράση τον οδήγησε μπροστά στον Δοκλητιανό,οποίος διέταξε τη φυλάκισή του.Στη φυλακή ένας νεαρός χριστιανός ο Νέστορας,οποίος θα αντιμετώπιζε σε μονομαχία τον φοβερό μονομάχο της εποχής Λυαίο.Ο νεαρός χριστιανός πριν τη μονομαχία επισκέφθηκε τον Δημήτριο και ζήτησε τη βοήθειά του.Το αποτέλεσμα ήταν ο Νέστορας να νικήσει το Λυαίο και να προκαλέσει την οργή του αυτοκράτορα.Διατάχθηκε να θανατωθούν και οι δύο Νέστορας και Δημήτριος.Σήμερα ο Άγιος Δημήτριος τιμάται ως πολιούχος Άγιος της Θεσσαλονίκης.Η μεταφορά της εικόνας του Αγίου Δημητρίου στην Κωνσταντινούπολη
έγινε το έτος 1149 από τον βασιλιά Μανουήλ Κομνηνό.Και η εικόνα μεταφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη στην Ιερά Μονή Παντοκράτορα της Κωνσταντινούπολης,επί ηγουμενίας Ιωσήφ.Απολυτίκιο. Ήχος γ’. Θείας πίστεως.
Μέγαν εύρατο,εν τοις κινδύνοις,σε υπέρμαχον,η οικουμένη,Αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον.Ως συν Λυαίου καθείλες την έπαρσιν,εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε Μεγαλομάρτυς Δημήτριε,Χριστόν τον θεόν ικέτευε,δωρήσασθαι ημιν το μέγα έλεος.

Κοντάκιοv αυτόμελον.Ήχος β’.
Τοις τωv ιαμάτων σου ρείθροις Δημήτριε,τηv Εκλησίαν Θεός επορφύρωσεν, ο δους σοι το κράτος αήττητοv,και περιέπων την πόλιν σου άτρωτοv,αυής γάρ υπάρχεις το στήριγμα.