Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Μνήμη του Μεγάλου Σεισμού

Πρόκειται για τον μεγάλο σεισμό,που έγινε στην Κωνσταντινούπολη,το έτος 740 επί βασιλείας Λέοντα του Ισαύρου.Τότε πολλά οικοδομήματα της πόλης έπεσαν και πολλοί άνθρωποι καταπλακώθηκαν στα ερείπια τους.

Απολυτίκιο.Ήχος πλ.δ’.
Ο επιβλέπων επί την γην,και ποιών αυτήν τρέμειν,ρύσαι ημάς,της φοβέρας του σεισμού απειλής,Χριστέ ο Θεός ημών και κατάπεμψον ημιν,πλούσια τα ελέη σου,πρεσβείαις της Θεοτόκου μόνε Φιλάνθρωπε.