Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Ο Άγιος Κυριάκος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Υπήρξε από τους επισκόπους, που όχι μόνο λένε αλλά και πράττουν.Σε ορισμένους καταλόγους τον ονομάζουν Κυρηλιανό.Έζησε τον 3ο αιώνα μ.Χ.και ποίμανε την επισκοπή του Βυζαντίου σαν αληθινός και καλός ποιμένας επί 16 χρόνια.Ο δε Σ.Ευστρατιάδης στο Αγιολόγιό του αναφέρει,ότι ο εν λόγω Άγιος ήταν πρεσβύτερος και οικονόμος της μεγάλης Εκκλησίας,και διαδέχθηκε στον οικουμενικό θρόνο τον Ιωάννη τον Νηστευτή το 595.Θεοφιλώς αφού κυβέρνησε την εκκλησία,απεβίωσε ειρηνικά το 610.