Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Οι Άγιοι Τέρτιος,Μάρκος,Ιούστος (ή Ιησούς) και Αρτεμάς οι Απόστολοι από τους 70

Ο Τέρτιος έγινε δεύτερος επίσκοπος Ικονίου μετά τον Σωσίπατρο.Έγραψε δε και την προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου,καθώς ο ίδιος μαρτυρεί (Ρωμ.ΙΣΤ 22).Ο Μάρκος,ανεψιός του Βαρνάβα, έγινε επίσκοπος Απολλωνιάδας και με το Ευαγγελικό του κήρυγμα εξολόθρευσε το σέβας των ειδώλων.(Κολασ.Δ'10).Ο Ιούστος έγινε επίσκοπος Ελευθερούπολης και με τα λόγια του και τα θαύματα του,είλκυσε στην αλήθεια του Ευαγγελίου τους εκεί άπιστους.
Και ο Αρτεμάς έγινε επίσκοπος στα Λύστρα,και σαν δόκιμος υπηρέτης του Χριστού διέλυσε στον τόπο αυτόν την πλάνη των δαιμόνων.