Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Οι Άγιοι Αρτεμίδωρος και Βασίλειος
Μαρτύρησαν δια ξίφους.Η Αγία Λέπτινα


Μαρτύρησε συρόμενη στη γη μέχρι θανάτου.Ο Άγιος ΓλύκωνΜαρτύρησε δια ξίφους.Η Αγία Λεωντίνη η μάρτυς
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον Βίο της Αγίας.Οι Όσιοι δύο Λεόντιοι οι εν Άθω
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον Βίο των Οσίων.

Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του νεομάρτυρος Γεωργίου,του εν Ιωαννίνοις (1971)Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.